Koszty kredytu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Konkurujące banki wykorzystują rozmaite chwyty marketingowe, by przyciągnąć klientów. Powoduje to czasem dezorientację potencjalnego kredytobiorcy. Jaki kredyt wybrać? Który kredyt jest tańszy?

Na koszt kredyty składają się zasadniczo dwa elementy: prowizja i oprocentowanie.

Prowizja to zwykle jednorazowa opłata uiszczana przez kredytobiorcę w chwili uruchomienia kredytu. Czasem banki pobierają dwie lub więcej różnych prowizji. Może to być na przykład prowizja od rozpatrzenia wniosku kredytowego i prowizja od udzielenia kredytu. Częstszym rozwiązaniem jest chyba jednak stosowanie jednej prowizji od udzielenia kredytu, pokrywającej koszty banku związane z udzieleniem kredytu. Prowizja jest wyrażona w procentach od kwoty kredytu. Jeśli np. otrzymaliśmy kredyt w wysokości 10.000 zł, a prowizja banku wynosi 1,5%, to bank uruchamiając kredyt postawi nam do dyspozycji kwotę 9.850 zł (10.000 zł pomniejszone o 150 zł - 1,5% od 10.000zł).

W przypadku kredytu odnawialnego, prowizję bank będzie pobierał corocznie (za każde odnowienie - przedłużenie).

Drugi element kosztów kredytu to oprocentowanie. Podawane jest zawsze w stosunku rocznym. Jego wysokość to najczęściej suma dwóch elementów: wartości WIBOR* i marży banku. WIBOR to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Polsce. Innymi słowy, to procent, na jaki banki udzielają sobie wzajemnie kredytów. Do wskaźnika WIBOR dodawana jest wynegocjowana marża banku. Oprocentowanie kredytu zmienia się w czasie wraz ze zmianą WIBOR. Dziś, 14 kwietnia 2014, 3-miesięczny WIBOR wynosi 2,72%. Jeśli więc ktoś zawiera dziś z bankiem umowę kredytową i wynegocjował marżę 5%, to oprocentowanie jego kredytu wynosi aktualnie 7,72%. Jeśli w przyszłości WIBOR zmieni się, o zmianę WIBOR zmieni się także oprocentowanie (marża banku pozostanie niezmieniona).

Dokonując wyboru kredytu, trzeba uwzględnić w rachunku wszystkie elementy jego kosztów.

_____________________

* WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate