Konkurujące banki wykorzystują rozmaite chwyty marketingowe, by przyciągnąć klientów. Powoduje to czasem dezorientację potencjalnego kredytobiorcy. Jaki kredyt wybrać? Który kredyt jest tańszy?

Na koszt kredyty składają się zasadniczo dwa elementy: prowizja i oprocentowanie.

Prowizja to zwykle jednorazowa opłata uiszczana przez kredytobiorcę w chwili uruchomienia kredytu. Czasem banki pobierają dwie lub więcej różnych prowizji. Może to być na przykład prowizja od rozpatrzenia wniosku kredytowego i prowizja od udzielenia kredytu. Częstszym rozwiązaniem jest chyba jednak stosowanie jednej prowizji od udzielenia kredytu, pokrywającej koszty banku związane z udzieleniem kredytu. Prowizja jest wyrażona w procentach od kwoty kredytu. Jeśli np. otrzymaliśmy kredyt w wysokości 10.000 zł, a prowizja banku wynosi 1,5%, to bank uruchamiając kredyt postawi nam do dyspozycji kwotę 9.850 zł (10.000 zł pomniejszone o 150 zł - 1,5% od 10.000zł).

W przypadku kredytu odnawialnego, prowizję bank będzie pobierał corocznie (za każde odnowienie - przedłużenie).

Drugi element kosztów kredytu to oprocentowanie. Podawane jest zawsze w stosunku rocznym. Jego wysokość to najczęściej suma dwóch elementów: wartości WIBOR* i marży banku. WIBOR to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Polsce. Innymi słowy, to procent, na jaki banki udzielają sobie wzajemnie kredytów. Do wskaźnika WIBOR dodawana jest wynegocjowana marża banku. Oprocentowanie kredytu zmienia się w czasie wraz ze zmianą WIBOR. Dziś, 14 kwietnia 2014, 3-miesięczny WIBOR wynosi 2,72%. Jeśli więc ktoś zawiera dziś z bankiem umowę kredytową i wynegocjował marżę 5%, to oprocentowanie jego kredytu wynosi aktualnie 7,72%. Jeśli w przyszłości WIBOR zmieni się, o zmianę WIBOR zmieni się także oprocentowanie (marża banku pozostanie niezmieniona).

Dokonując wyboru kredytu, trzeba uwzględnić w rachunku wszystkie elementy jego kosztów.

_____________________

* WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.